กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับกรมป่าไม้ และหน่วยงานย่านพหลโยธิน เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 โดยร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกเกษตรถึงคลองบางบัว

การประชุมคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑล

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑล ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มอบหมายให้นายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

การประชุม 5th Project Coordination Meeting, Malaysia

เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่ และนายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุม 5th Project Coordination Meeting ณ ประเทศมาเลเชีย ภายใต้โครงการการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเชียและไทย (Domestication of Endangered, Endemic and Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia and Thailand)

1 2 3 5