กิจกรรมปลูกต้นไม้ รำลึก 150 ปี ชาตกาล ท่านมหาตมะ คานธี

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ (นายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ) ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ รำลึก 150 ปี ชาตกาล ท่านมหาตมะ คานธี โดย กรมป่าไม้ ร่วมกับสถานทูตอินเดีย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ รำลึก 150 ปี ชาตกาล ท่านมหาตมะ คานธี และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562 โดยมี นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย Mrs. Suchitra  Durai เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงท่านมหาตมะ คานธี บุคคลได้รับการยกย่องว่าเป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่ทางการเมืองของอินเดีย และเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำของชาติ   ซึ่งในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นี้ก็ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีการรณรงค์ภายใต้คำขวัญ “Beat Air Pollution” หรือ “หยุดหมอกควันและอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”  โดยการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในวันนี้จะเป็นการปลูกต้นไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธรณรัฐอินเดีย และชุมชนชาวอินเดียในประเทศไทย เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และชุมชนในท้องที่ โดยกรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกล้าไม้ จำนวน 150 ต้น ประกอบด้วย  ต้นสัก  หว้า ขี้เหล็ก มะค่าโมง มะม่วงป่า  งิ้วป่า อินทนิล พะยูง และต้นสาธร ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ สวนป่ากลางดง ต.กลางดง  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ขอขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าวจากกรมป่าไม้

คณะผู้แทนจากเครือข่ายเพื่อการจัดการและการฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืนแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APFNet) เข้าพบผู้บริหารกรมป่าไม้

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ รักษาราชแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากเครือข่ายเพื่อการจัดการและการฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืนแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APFNet) พร้อมด้วย นายปรีชา องค์ประเสริฐ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ และนายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ (นายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

1 2 3