การติดตามการดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรความร่วมมือด้านการป่าไม้แห่งเอเชีย

ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไมีระหว่างประเทศ (นายมนตรี อินต๊ะเสน)ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรความร่วมมือด้านการป่าไม้แห่งเอเชีย ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน ภายใต้โครงการสนับสนุนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการป่าชุมชน ด้วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และภาพถ่ายระยะไกล ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศไทย (Facilitating the Participatory Planning of Community-based Forest Management Using Geographic Information System and Remote Sensing Technologies in Forest Resources Management in the Philippines, Indonesia and Thailand) และโครงการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคามในระบบนิเวศพื้นดินที่ถูกรบกวน ในมาเลเชียและไทย (Domestication of Endangered, Endemic and Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia and Thailand)

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

thไทย
en_USEnglish thไทย