โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒” โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

…..วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒” ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จากหน่วยงานในกรมป่าไม้ จำนวน ๖๐ ราย
…..โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมป่าไม้ได้รับความรู้ในเรื่องปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาลเพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการลดค่าใช้จ่ายในค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต่างๆ


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.