การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และร่วมให้ข้อเสนอแนะ ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่จากงานคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และร่วมให้ข้อเสนอแนะ ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ

โครงการดังกล่าว จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กลุ่มที่ ๑๐ (องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ ศาล หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา กรมหรือเทียบเท่า องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอื่นๆ สถาบันอุดมศึกษา กองทุน หน่วยงานขอเข้าร่วม และองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร)) นั้น เพื่อให้ขั้นตอน เกณฑ์ และการดำเนินงานการประเมินฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาสมและโปร่งใส รวมถึงให้หน่วยงานมีแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินในปีถัดไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.