กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดกุนนทีรุทธาราม แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ร่วมกับสำนักบริหารกลาง ได้ส่งบุคลากรในสังกัด รวม ๑๖ ราย เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดกุนนทีรุทธาราม แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมดังกล่าว จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเป็นการฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรมใน วันธรรมสวนะให้กลับคืนสู่สังคมไทย โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูโกศล-ประชาทร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชนทำวัตรเช้า สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และท่านพระครู ฯ แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดยมีสาระสำคัญเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติและรักษาศีล ๕

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ได้เรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม และแนวทาง ในการปฏิบัติตนในการเป็นชาวพุทธที่ดี ช่วยปลูกฝังให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนและดีงาม และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี ที่ดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป


previous arrow
next arrow
Slider

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.