F การใช้ประโยชน์และการพึ่งพิงป่าชุมชน

องค์ความรู้การใช้ประโยชน์พรรณพืชบริเวณป่าชุมชนป่ากราด

การพึ่งพาป่าชุมชนบ้านโนนตะวัน

การพึ่งพิงทรัพยากรป่าชุมชนบ้านเขาหัวคน

การใช้ประโยชน์พื้นที่และผลผลิตป่าชุมชนบ้านหนองค้า


การสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรพื้นที่ป่าชุมชน (กรณีศึกษาป่าหนองตูมกา บ้านหนองกวาง)

สมุนไพร การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนของราษฎรในหมู่บ้านรอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านดอนแดงน้อย

การพึ่งพิงป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน กรณีป่าชุมชนโคกหินลาด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

การพึ่งพิงป่าชุมชน ป่าชุมชนบ้านแลง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

องค์ความรู้การใช้ประโยชน์พรรณไม้ ป่าชุมชนบ้านหนองถิน

ศักยภาพของป่าชุมชนกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (กรณีศึกษา ป่าชุมชนบ้านโป่งพระบาท)

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *