แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักรับรองการป่าไม้ขัดข้อง

ประกาศเนื่องจาก   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในสำนักรับรองการป่าไม้ ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ เนื่องจากสัญญาณหมายเลขขัดข้องและอยู่ระหว่างการปรับปรุง

จึงขอแจ้งการติดต่อ  เบอร์บริการชั่วคราว

โทร 091-774-1212   ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง

 

Read moreแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักรับรองการป่าไม้ขัดข้อง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ติดตามการดำเนินงานโครงการ ‘แม่แจ่มโมเดล’

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มาติดตามการดำเนินงานโครงการ ‘แม่แจ่มโมเดล’ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

Read moreรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ติดตามการดำเนินงานโครงการ ‘แม่แจ่มโมเดล’

ร่วมพิธีถวายพวงมาลาแด่พระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นาย บรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ พร้อมด้วยนาย บุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นางสาว นงนุช แซ่เจี่ย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการค้าไม้ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาแด่พระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่ 5 ณ ลานหน้าอาคารเทียมคมกฤช กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร

Read moreร่วมพิธีถวายพวงมาลาแด่พระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่ 5

วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี

วันที่ 18 กันยายน 2561เวลา 07.00 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับการป่าไม้ และข้าราชการในสำนัก ร่วมการตักบาตรแด่พระภิกษุ เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี ไหว้พระพุทธรูปประจำกรมป่าไม้ สักการะพระพรหม พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ผู้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ ณ อนุสรณ์วีรชนป่าไม้ จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม 1 ตึกเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Read moreวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี

ต้อนรับและหารือร่วมกับผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

วันที่7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-14.30 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ร่วมให้การต้อนรับและหารือร่วมกับผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เพื่อติดตามการดำเนินการจัดทำ Country Specifc Guieline เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่าน โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับและหารือเกี่ยวกับเรื่อง Chountry Specific Guideline ระหว่าง Department of Agricuture and Water Resource เครือรัฐออสเตรเลียและกรมป่าไม้ประเทศไทย มา ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤช กรมป่าไม้

Read moreต้อนรับและหารือร่วมกับผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

10 ชาติอาเซียนใช้ไทยร่วมถกแก้ “ค้าไม้เถื่อน”

10 ชาติอาเซียนใช้ไทยร่วมถกแก้ “ค้าไม้เถื่อน”
ไทยเชิญ 10 ประเทศอาเซียนประชุมแก้ปัญหาค้าไม้เถื่อน และหันมาส่งเสริมการค้าไม้ถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้าของสหภาพยุโรป (FLEGT) หวังใช้แก้ปัญหาความยากจน ดึงชุมชนปลูกต้นไม้เศรษฐกิจผ่านระบบแอพพลิเคชัน e-Tree

Read more10 ชาติอาเซียนใช้ไทยร่วมถกแก้ “ค้าไม้เถื่อน”

งานการรณรงค์ “Beat Plastic Pollution:If you can’t reuse it, refuse it”

วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้เป็นประธานเปิดงานการรณรงค์ “Beat Plastic Pollution:If you can’t reuse it, refuse it” รักษ์โลก เลิกพลาสติก เพื่อรณรงค์ร่วมกับนานาประเทศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี โดยปีนี้ยกปัญหาขยะพลาสติกจากทั่วโลกเป็นแนวคิดของการจัดงาน กระตุ้นให้เห็นผลกระทบของขยะพลาสติก 2561 โดยมีบูธจัดงานให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้กรมป่าไม้โดยสำนักรับรองการป่าไม้ได้จัดบูธแอพพลิเคชั่น e-Tree ซึ้งเป็นแอพพลิเคชั่นส่งเสริมให้ปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เศรษฐกิจนอกเขตป่าและได้แนะนำการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Tree ให้กับประชาชนผู้ร่วมในงานอีกด้วย

Read moreงานการรณรงค์ “Beat Plastic Pollution:If you can’t reuse it, refuse it”

ช่องทางติดตามข่าวสาร สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้

ติดตามข่าวสารอีกช่องทางได้ที่ เพจ สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้

Read moreช่องทางติดตามข่าวสาร สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้