ประกาศกรมป่าไม้เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้(ภายใต้กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการของสำนักการอนุญาต)

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานรา … Read moreประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและการจ่ายค่าจ้าง วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติการ วัน เวลาและสถานที่ที่สอบและสอบปฏิบัติการ และวันเวลาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศสำนักรับรองการป่าไม้ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ฯ

ประกาศสำนักรับรองการป่าไม้

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการค้า และเจ้าหน้าที่ธุรการ

Read moreประกาศสำนักรับรองการป่าไม้ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ฯ

ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามประกาศสำนักรับรอ … Read moreขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

เปิดรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

สำนักรับรองการป่าไม้   เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม – 15 ธันวาคม 2561

Read moreเปิดรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา