การประชุมหารือเพื่อจัดทำท่าทีการค้าบริการและการลงทุนภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นาย บรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ พร้อมนางสาว นงนุช แซ่เจี่ย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการค้าไม้ ได้เข้าร่วมประชุม การประชุมหารือเพื่อจัดทำท่าทีการค้าบริการและการลงทุนภายใต้ความตกลงหุ้นส่วน ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร

Read moreการประชุมหารือเพื่อจัดทำท่าทีการค้าบริการและการลงทุนภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

การประชุม Thai-EU FLEGT VPA ครั้งที่ 7/2561

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 7/2561
.
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นาย บรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ พร้อมนาย บุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการรับรอง ได้เข้าประชุม เรื่อง การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องชวนชม โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

Read moreการประชุม Thai-EU FLEGT VPA ครั้งที่ 7/2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการพัฒนาระบบงานอนุญาตหน่วยงานราชการ ฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการพัฒนาระบบงานอนุญาตหน่วยงานราชการเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องไม้เศรษฐกิจ

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ และนายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตการบูรณาการพัฒนาระบบงานอนุญาตหน่วยงานราชการเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องไม้เศรษฐกิจ ณ อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

Read moreประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการพัฒนาระบบงานอนุญาตหน่วยงานราชการ ฯ

อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทาง National Single Window (NSW)

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น. นายบรรจง วงศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ กล่าวเปิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบไม้ การออกหนังสือรับรองไม้และการอนุญาตส่งออกผ่านระบบ National Single Window (NSW) รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) และพระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม 177 คน  ณ ห้องรวยเงิน โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

Read moreอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทาง National Single Window (NSW)

บรรยายระบบ e-Tree ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ได้เป็นพิธีกรบรรยายระบบe-Tree ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 ราย

Read moreบรรยายระบบ e-Tree ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535

ประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วม ครั้งที่ 4 ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2561) นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวย … Read moreประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วม ครั้งที่ 4 ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป

การประชุมเชิงปฎิบัติการ SUB-REGIONAL TRAINING WORKSHOP ON TIMBER LEGALITY ASSURANCE (TLA 6)

วันที่3 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นางสาวนงนุช แซ่เจี่ย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการค้าไม้ ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ SUB-REGIONAL TRAINING WORKSHOP ON TIMBER LEGALITY ASSURANCE(TLA 6) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การข้อตกลงการมีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจ(VPA) ในประเด็นการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (TLA)โดยผู้แทนจากแต่ละประเทศจำนวน 70 คนเข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มพญา รีสอร์ท สปาเซ็นทารา บูติก คอลเลกชั่น จังหวัดเชียงใหม่

Read moreการประชุมเชิงปฎิบัติการ SUB-REGIONAL TRAINING WORKSHOP ON TIMBER LEGALITY ASSURANCE (TLA 6)

การประชุมคณะทำงาน Ad-Hoc Working Group ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเลขานุการ ไทย- อียู เฟล็กที ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Ad-Hoc Working Group) ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อรายงานผลจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมครั้งที่ 3 (JEM3) พร้อมทั้งเพื่อรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเจรจา FLEGT VPA ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา  นอกจากนั้นยังมีการหารือในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Read moreการประชุมคณะทำงาน Ad-Hoc Working Group ครั้งที่ 3/2561

ประชุมคณะกรรมการ NFC ครั้งที่ 1 /2561

 

ประชุมคณะกรรมการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2561

Read moreประชุมคณะกรรมการ NFC ครั้งที่ 1 /2561

เวทีเสวนา “การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ จากยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิบัติในระดับพิ้นที่”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการ … Read moreเวทีเสวนา “การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ จากยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิบัติในระดับพิ้นที่”

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักรับรองการป่าไม้ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที (TEFSO) อาคารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 3 นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้เป็นประธานประชุมประเดือนเมษายนของสำนัก โดยมีราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสำนักรับรองการป่าไม้ว่าได้ดำเนินงานถึงขั้นตอนใดแล้วบ้าง ทั้งนี้ได้ให้ราชการและเจ้าหน้าที่สรุปปัญหาในการดำเนินงานและยังแนะวิธีการแก้ปัญหางานแต่ละส่วนเพื่อที่จะขับเคลื่อนการทำงานให้สะดวกกับประชาชนมากที่สุด

Read moreประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักรับรองการป่าไม้ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561

เรียกประชุมเจ้าหน้าที่สำนักรับรอง

วันที่ 16  มีนาคม 2561 นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่สำนักรับรองการป่าไม้เพื่อชีแจงการดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานและมอบหมายงานเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นประโยชน์กับประชาชน

Read moreเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สำนักรับรอง