คลังเก็บหมวดหมู่: การประชุม

การประชุมหารือเพื่อจัดทำท่าทีการค้าบริการและการลงทุนภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การประชุม | ใส่ความเห็น

การประชุม Thai-EU FLEGT VPA ครั้งที่ 7/2561

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การประชุม | ใส่ความเห็น

ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการพัฒนาระบบงานอนุญาตหน่วยงานราชการ ฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการพัฒนาระบบงาน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การประชุม | ใส่ความเห็น

อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทาง National Single Window (NSW)

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น. นาย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การประชุม | ใส่ความเห็น

บรรยายระบบ e-Tree ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายบรรจง วงศ์ศรีสุ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การประชุม | ใส่ความเห็น

ประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วม ครั้งที่ 4 ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2561) นายบรรจง วงศ์ศร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การประชุม | ใส่ความเห็น

การประชุมเชิงปฎิบัติการ SUB-REGIONAL TRAINING WORKSHOP ON TIMBER LEGALITY ASSURANCE (TLA 6)

วันที่3 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การประชุม | ใส่ความเห็น

การประชุมคณะทำงาน Ad-Hoc Working Group ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเลขานุการ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การประชุม | ใส่ความเห็น

ประชุมคณะกรรมการ NFC ครั้งที่ 1 /2561

  ประชุมคณะกรรมการเจรจาการทำข้อตกลง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การประชุม | ใส่ความเห็น

เวทีเสวนา “การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ จากยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิบัติในระดับพิ้นที่”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายบรรจง วงศ์ศรีสุ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การประชุม | ใส่ความเห็น

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักรับรองการป่าไม้ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา 09.00 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การประชุม | ใส่ความเห็น

เรียกประชุมเจ้าหน้าที่สำนักรับรอง

วันที่ 16  มีนาคม 2561 นายบรรจง วงศ์ศรีส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การประชุม | ใส่ความเห็น