แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: กรกฎาคม 1, 2563


#เปลี่ยนวัชพืชเป็นทรัพย์ “ผักตบชวากันกระแทก”

เปลี่ยนวัชพืชเป็นทรัพย์ ใครอยากลดต้นทุน ลดขยะ ต้องโดน “ผักตบ”!!.”ผักตบชวากันกระแทก” เป็นผลงานของแบรนด์ “Chva” ที่นำเอาผักตบชวามาตากให้แห้งสนิท ทำให้เป็นท่อน เท่านี้ก็สามารถใช้แทนโฟมตัวหนอนกันกระแทกได้เลย ลดขยะที่ทำร้ายโลก และยังช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน เพราะเกิดจาก […]