แผน ปม 101 อนุมัติปรับแผนเพิ่มเติม ไตรมาสที่ 4


ปะหน้างบขออนุมัติปรับแผน

ง 241

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ตาก

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 สระบุรี

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมา

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ชลบุรี

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฯ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส