ข่าวสาร/กิจกรรม


 

ปีใหม่3.3-tile-1024x575

นายชาตรี  รักษาแผน ผู้อำนวยการส่วนโครงการพิเศษ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมอวยพรผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559