คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวสารกิจกรรม

ทำความสะอาดด้วยการตัดหญ้าและบำรุงรักษาต้นขนุนทรงปลูก ถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2565 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ศูนย์ป่าไม้สงขลา หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะเดา โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่สข.4 (สะเดา) ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 13 (สงขลา) ได้ร่วมกับ คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา ทำความสะอาดด้วยการตัดหญ้าและบำรุงรักษาต้นขนุนทรงปลูก ถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สนธิกำลังร่วมกันตรวจสอบพื้นที่บริเวณ ป้อมเมืองสงขลาเก่าหมายเลข 9 โดยได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากร ที่ 11 สงขลา ที่อยู่ในพื้นที่บริเวณโบรานสถาน

 วันที่ 1 เมษายน 2565
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา)
ศูนย์ป่าไม้สงขลา โดย
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.8 (ห้วยลึก)
– หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ควนเนียง
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.5 (ควนเขาวัง)
– ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 13 (สงขลา)
ร่วมกับ
– สำนักศิลปากร ที่ 11 สงขลา
– เจ้าที่ตำรวจ กก.6 บก.ปทส.
– ปลัดอำเภอสิงหนคร
– เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. สงขลา
– ทหารเรือ (น.ย.)
​ ได้สนธิกำลังร่วมกันตรวจสอบพื้นที่บริเวณ ป้อมเมืองสงขลาเก่าหมายเลข 9 โดยได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากร ที่ 11 สงขลา ที่อยู่ในพื้นที่บริเวณโบรานสถาน ว่ามีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติม จำนวน 4 จุด ซึ่งอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.8 (ห้วยลึก) ส่งข้อมูล ตำแหน่งพื้นที่ทั้ง 4 จุด ให้ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหนคร ว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือเอกสารอื่นๆ ในที่ดินหรือไม่อย่างไร และส่งให้สำนักศิลปากร ที่ 11 สงขลา ตรวจสอบว่าอยู่ในพื้นที่ตามประกาศกรมศิลปากรกำหนดขอบเขตโบราณสถานบริเวณป้อมเมืองสงขลาเก่าหมายเลข 9 หรือไม่ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายสวัสดิ์ เนาวคุณ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช/ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช จ่ายเช็คเงินอุดหนุนเครือข่าย จำนวน 4 เครือข่าย

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายสวัสดิ์ เนาวคุณ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช/ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช จ่ายเช็คเงินอุดหนุนเครือข่าย จำนวน 4 เครือข่าย
ได้แก่
1.เครือข่ายฯบ้านใหม่
2.เครือข่ายฯบ้านท่าประบ่า
3.เครือข่ายฯบ้านหัวไทร
4.เครือข่ายฯบ้านหัวปาบ

เข้าตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติม แปลงตรวจยึดดำเนินการคดี ตาม ปจว.ข้อที่ 3 เวลา 14.30 น. คดีอาญาที่ 123/2565 ยึดทรัพย์ที่ – ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 คิดเป็นเนื้อที่โดยประมาณ 3-1-22 ไร่ บริเวณท้องที่ บ้านค่ายรวมมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ศูนย์ป่าไม้สงขลา โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ควนกาหลง ,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.1 (ทุ่งนุ้ย) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรควนกาหลง และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสตูล เข้าตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติม แปลงตรวจยึดดำเนินการคดี ตาม ปจว.ข้อที่ 3 เวลา 14.30 น. คดีอาญาที่ 123/2565 ยึดทรัพย์ที่ – ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 คิดเป็นเนื้อที่โดยประมาณ 3-1-22 ไร่ บริเวณท้องที่ บ้านค่ายรวมมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

วันที่ 12 มีนาคม 25645 สำนัก​จัดการ​ทรัพยากร​ป่าไม้​ที่​ 13​ (สงขลา)​ ศูนย์​ป่าไม้​สงขลา​ โดย​หน่วย​ป้องกัน​รักษา​ป่า​ที่​ สข.​6​ (สะบ้าย้อย)​ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะบ้าย้อย ร่วมกับ จ​นท.​ชป.พิเศษ​ป่าไม้​ ส​จป.​ที่​ 13​ (สงขลา),

วันที่ 12 มีนาคม 25645 สำนัก​จัดการ​ทรัพยากร​ป่าไม้​ที่​ 13​ (สงขลา)​ ศูนย์​ป่าไม้​สงขลา​ โดย​หน่วย​ป้องกัน​รักษา​ป่า​ที่​ สข.​6​ (สะบ้าย้อย)​ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะบ้าย้อย ร่วมกับ จ​นท.​ชป.พิเศษ​ป่าไม้​ ส​จป.​ที่​ 13​ (สงขลา), จ​นท.สำนักงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา, จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอสะบ้าย้อย
ร่วมออกตรวจสอบพื้นที่​เกิดเหตุ​ในคดีบุกรุก​แผ้วถาง​ป่า​ เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาโต๊ะเทพ และป่าควนหินลับ ท้องที่บ้านน้ำเชียว ม.4 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ปจว.ข้อที่ 3 วันที่ 12 มี.ค.65 เวลา 18.00 น. คดีอาญาที่ 90/2565 สภ.สะบ้าย้อย
และการลาดตระเวนไม่พบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด