ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรมด้านการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ซึ่งคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านบนควน และศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย เกษตรธาตุ 4 จัดขึ้น ณ ป่าชุมชนบ้านบนควน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ

ข่าวสารกิจกรรม

ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ตามหนังสือร้องเรียน สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ในท้องที่ บ้านใหม่ทุ่งนเรนทร์ หมู่ที่ 9 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ศูนย์ป่าไม้ปัตตานี หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ โคกโพธิ์ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปน.2 (ทรายขาว) ร่วมกับ
-นายกเทศบาลตำบลบ่อทอง
-กอ.รมน.จ.ปัตตานี
-ฉก.ทพ.43
-สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
-ปลัดอำเภหนองจิก
ได้ร่วมกันประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ตามหนังสือร้องเรียน สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ในท้องที่ บ้านใหม่ทุ่งนเรนทร์ หมู่ที่ 9 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ข่าวสารกิจกรรม

ตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการขุดดินและถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ในเขตที่ดินของรัฐ ในความดูแลของกรมป่าไม้ ในท้องที่ ม.2 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) ศูนย์ป่าไม้สงขลา โดย
– เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ควนเนียง
– เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.8 (ห้วยลึก)
ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ จำนวน 1 จุด ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ ทส 1626.41/1342 ลว. 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการขุดดินและถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ในเขตที่ดินของรัฐ ในความดูแลของกรมป่าไม้ ในท้องที่ ม.2 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา คณะเจ้าหน้าที่ใช้ GPS หาค่าพิกัดตำแหน่งเส้นทาง โดยใช้พื้นหลักฐาน WGS 1984 ระบบ UTM Zone 47 N คือ 673914 E 795734N เมื่อนำค่าพิกัดบริเวณพื้นที่ดังกล่าว มาถ่ายทอดลงแผนที่ภูมิประเทศชุด L7018 มาตรา ส่วน 1:50,000 ปรากฏว่าอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ จากการตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบมีการปรับพื้นที่ ปลูกพืชผลทางการเกษตร และวางระบบน้ำ ไม่ได้เป็นการขุดบ่อดินแต่อย่างใด ขณะตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่พบผู้ใดในพื้นที่เพื่อจะได้สอบถามว่าเป็นของผู้ใด รอประสานกับผู้นำท้องถิ่น ส่วนรายละเอียดจะรายงานให้ทราบตามบันทึกการตรวจสอบ ต่อไป

 

ข่าวสารกิจกรรม

ออก​ตรวจสอบ​ที่เกิดเหตุ​ในคดีตรวจยึด​ไม้แปรรูป​และ​เครื่อง​เลื่อยโซ่ยนต์​ ในคดีแจ้ง​ความ​ตาม​ ปจว.ข้อ​ 3​ วันที่​ 4​ เม.ย.65​ เวลา​ 11.45 น.​คดีอาญา​ที่​ 119/2565​ ยึดทรัพย์​ที่​ 100/2565​ สภ.สะบ้าย้อย

 วันที่​ 4​ เมษายน​ 2565​ สำนัก​จัดการ​ทรัพยากร​ป่าไม้​ที่​ 13​(สงขลา)​ ศูนย์​ป่าไม้​สงขลา​ โดย​หน่วย​ป้องกัน​รักษา​ป่า​ที่​ สข.6(สะบ้าย้อย)​ หน่วย​ป้องกัน​และ​พัฒนา​ป่าไม้​สะบ้าย้อย​ ร่วมกับ​ พนักงาน​สอบสวน​ สภ.สะบ้าย้อย
ร่วม​ออก​ตรวจสอบ​ที่เกิดเหตุ​ในคดีตรวจยึด​ไม้แปรรูป​และ​เครื่อง​เลื่อยโซ่ยนต์​ ในคดีแจ้ง​ความ​ตาม​ ปจว.ข้อ​ 3​ วันที่​ 4​ เม.ย.65​ เวลา​ 11.45 น.​คดีอาญา​ที่​ 119/2565​ ยึดทรัพย์​ที่​ 100/2565​ สภ.สะบ้าย้อย

ข่าวสารกิจกรรม

ทำความสะอาดด้วยการตัดหญ้าและบำรุงรักษาต้นขนุนทรงปลูก ถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2565 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ศูนย์ป่าไม้สงขลา หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะเดา โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่สข.4 (สะเดา) ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 13 (สงขลา) ได้ร่วมกับ คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา ทำความสะอาดด้วยการตัดหญ้าและบำรุงรักษาต้นขนุนทรงปลูก ถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ