ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) ชี้แจงกรณีมีการรายงานข่าวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ มีส่วนรู้เห็นการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา ท้องที่ หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ตามที่ได้มีการรายงานข่าวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ มีส่วนรู้เห็นการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา ท้องที่ หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) ได้สั่งการให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.5 (ควนเขาวัง) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา ท้องที่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.5 (ควนเขาวัง) ได้ชี้แจงว่า ได้ดำเนินการลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา ท้องที่ หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฯ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่ามีการบุกรุก แผ้วถาง ตัดไม้ เผาป่า และมีการปรับพื้นที่ทำขั้นบันได จึงได้เข้าดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ ปรากฏว่า มีการบุกรุก แผ้วถาง ตัดไม้ เผาป่า และมีการปรับพื้นที่ทำขั้นบันไดจริง จึงได้ดำเนินการตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุกทำลาย จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 31 – 2 – 16 ไร่, ไม้พะยอม จำนวน 3 ท่อน ปริมาตร 0.23 ลูกบาศก์เมตร (ขออนุมัติพนักงานสอบสวนทิ้งไว้ที่เกิดเหตุ) และตรวจยึดเลื่อยโซ่ยนต์ยี่ห้อ MiYABi CS5200 สีส้ม – ขาว MCS5202B20220310 0199 แผ่นเหล็กบังคับโซ่ยนต์ (บาร์) ขนาด 18 นิ้ว แกลลอนน้ำมัน จำนวน 2 แกลอน (เก็บรักษาไว้ที่หน่วยฯ) ได้ลงบันทึกประจำวันตาม ปจว.ข้อที่ 4 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเพิ่มอีกจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 9 – 1 – 13 ไร่ สำหรับแปลงนี้มีการปลูกทุเรียน ประมาณ 15 ต้น และมีการกานไม้กระจายทั่วทั้งแปลง และ ได้ตรวจยึดไม้ตะเคียน จำนวน 1 ท่อน ปริมาตร 0.17 ลบ.ม. (ขออนุมัติพนักงานสอบสวนทิ้งไว้ที่เกิดเหตุ) ได้ลงบันทึกประจำวันตาม ปจว.ข้อที่ 5 ลงวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ จากการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าดังกล่าวหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.5 (ควนเขาวัง) ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับนายทุนที่เข้ามาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา และ ไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกร้องทรัพย์สินจากนายทุน แต่อย่างใด

สำหรับวันที่ 5 เมษายน 2566 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)  ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกันลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา ท้องที่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 3 จุด ผลการปฏิบัติงาน ปรากฏว่า ยังไม่พบการกระทำความผิดเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้กำชับให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.5 (ควนเขาวัง) และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) ลาดตระเวน และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกตามหลักวิชาการ โดยให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและรักษาอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.5 (ควนเขาวัง) ได้นัดหมายกับผู้นำฝ่ายปกครองหมู่ที่ 9 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมกันลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาวังพา

อย่างไรก็ตามหากพบมีเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด

และเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมปกป้องทรัพยากรป่าไม้ ขอให้ประชาชนผู้พบเห็นการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ แจ้งข้อมูลได้ตามช่องทางต่างๆ อาทิ สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง, Application พิทักษ์ไพร โดยแจ้งเบาะแสถึงเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางสามารถติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที, Facebook และ web site สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) หรือ โทร. 074 205 887, 074 205 990

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.