ร่วมกิจกรรมการประชุมเสวนาผ่านสื่อออนไลน์ภายใต้หัวข้อ ” สวนยางยั่งยืนและอนาคตเกษตรกร ” โดยคณะวิทยากรประกอบด้วย ดร.สาระ บำรุงศรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564

หัวหน้าโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา(หมู่บ้านสีเขียว) จังหวัดสงขลา สังกัดศูนย์ป่าไม้สงขลา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13(สงขลา)ร่วมกิจกรรมการประชุมเสวนาผ่านสื่อออนไลน์ภายใต้หัวข้อ
” สวนยางยั่งยืนและอนาคตเกษตรกร ” โดยคณะวิทยากรประกอบด้วย ดร.สาระ บำรุงศรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,นายณรงค์ รักษ์รงค์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องยาง(การยางแห่งประเทศไทย) นายหมัดฉา หนูหมาน เกษตรกรต้นแบบการปลูกป่าร่วมยาง นายวีรพันธ์ พิชญ์พนัส นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ (กรมป่าไม้) และมี ดร.สายฝน ทิพย์มงคล
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตปัตตานี)และคุณพิชยา แก้วขาว ผู้ประสานงานNGO เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการ

ในส่วนภารกิจที่กรมป่าไม้ซึ่งเป็นภาคีร่วมสนับสนุนกิจกรรมสวนยางยั่งยืน นั้น ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแเดนสันติราษฏร์บำรุง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เรื่อง การปลูกพืชอื่นร่วมกับยางพารา และโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ซึ่งสืบสาน รักษา และต่อยอดมาจากโครงการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ซึ่งเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมนำมาประยุกต์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแปลงศึกษา วิจัย และสาธิตเรื่องส่งเสริมวนเกษตร(ปลูกป่าร่วมยางพารา) ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรต้นแบบ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมตามกฎหมายป่าไม้ และได้มีการสรุปการเรียนรู้โดยการถอดบทเรียนรวบรวมเป็นองค์ความรู้ไว้เป็นคู่มือเพื่อถ่ายทอด ขยายผล ไปเชื่ อมโยงกับกิจกรรมสวนยางยั่งยืนด้วย ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.