วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ศูนย์ป่าไม้สงขลา โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.๒ (นาทวี) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาทวี ชป.พิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๑๓ (สงขลา) ออกดำเนินการตรวจสอบพื้นที่แปลงคดี ที่ได้ดำเนินการแจ้งความตรวจยึดไว้แล้ว เพื่อนำเสนอเข้าดำเนินการตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๗

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ศูนย์ป่าไม้สงขลา โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.๒ (นาทวี) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาทวี ชป.พิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๑๓ (สงขลา) ออกดำเนินการตรวจสอบพื้นที่แปลงคดี ที่ได้ดำเนินการแจ้งความตรวจยึดไว้แล้ว เพื่อนำเสนอเข้าดำเนินการตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๗ จำนวน ๑ แปลง ดังนี้ แปลงที่ ๑ ตามเลขสารบัญคดี ๖๑๐๑๐๙๙๖ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนลัง ท้องที่บ้านเกษมรัตน์ ม.๖ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา ตามปจว.ข้อ ๑ คดีอาญาที่ ๔๙/๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ สภ.จะนะ ผลการตรวจสอบดังนี้ พิกัดที่ ๔๗ N ๐๖๙๕๔๔๖ E ๐๗๕๗๐๘๒ N (WGS ๑๙๘๔) เนื้อที่ป่าถูกทำลาย จำนวน ๘ - ๑ - ๐ ไร่ เป็นสวนยางพารา อายุประมาณ ๓ ปี ความโตรอบต้น ๑๐ - ๑๓ ซม. ความสูง ๓ - ๔ ม.จำนวนต้น ๔๐๐ ต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.