การจัดค่ายพักแรมแก่คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 จากโรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 60 คน

ระหว่างวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา(หมุ่บ้านสีเขียว)จังหวัดสงขลาสังกัดศูนย์ป่าไม้สงขลา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) อำนวยการจัดค่ายพักแรมแก่คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5จากโรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 60 คน ตามหลักสูตร กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp.) เพื่อการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริฯ โดยมีคณะวิทยากรประจำศูนย์ฯ และวิทยากรจากป่าชุมชนบ้านห้วยหาดสวนหลวง เป็นทีมถ่ายทอดองค์ความรุ้และถอดบทเรียนร่วมกับคณะนักเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงประจักษ์(Active learning)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.