ประชุมปรึกษาหารือ และตรวจสอบพื้นที่ เพื่อจะร่วมกันดำเนินโครงการ ของ กอ.รมน.จ.สงขลา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 7 มกราคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) โดยศูนย์ป่าไม้สงขลา และ - ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดสงขลา - โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) จังหวัดสงขลา - หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.5 (ควนเขาวัง) - หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.8 (ห้วยลึก) ร่วมกับ - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ได้ประชุมปรึกษาหารือ และตรวจสอบพื้นที่ เพื่อจะร่วมกันดำเนินโครงการ ของ กอ.รมน.จ.สงขลา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า ได้กำหนดให้มีการปล่อยแถวปฏิบัติการลาดตระเวนป้องกัน และรื้อถอนพืชผล อาสิน ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวน พ.ศ. 2507 ในพื้นที่ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 2.โครงการเยาวชนร่วมปกป้องฝืนป่า ได้กำหนดให้มีการให้ความรู้ด้านป่าไม้แก่เยาวชน เดินศึกษาธรรมชาติ และร่วมปลูกต้นไม้มีค่า ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริ จ.สงขลา และในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนเขาวังฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจะได้ร่วมกันกำหนดวันดำเนินการอย่างเป็นทางการต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.