ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิิ่งแวดล้อมของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายนพพล ศรีสุข)

20180507_๑๘๐๕๐๗_0010

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวบา ๐๙.๐๐ น. นายนพพล ศรีสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ ได้เข้าตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล) ในการนี้ ได้ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดของกระทรวงฯ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
ทั้งนี้ ได้รับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และความต้องการขอรับการสนับสนุน ดังนี้
๑. ด้านกรจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ โดย สจป.๑๓ (สงขลา) สจป.๑๓ (สาขานราธิวาส) สบอ.๖ (สงขลา) สบอ.๖ (สาขาปัตตานี) สบทช.๖ (สงขลา) และ อ.อ.ป. ภาคใต้
๒. ด้านการจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างพอเพียง โดย สทบ.๑๒ (สงขลา) และ สทภ.๘ (สงขลา)
๓. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม โดย ทสจ.นราธิวาส ทสจ.ปัตตานี ทสจ.ยะลา ทสจ.สงขลา ทสจ.สตูล และ สสภ.๑๖ (สงขลา)

ท่านผู้ตรวจฯ ทส._๑๘๐๕๐๗_0008
20180507_๑๘๐๕๐๗_0018

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.