หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.7 (ปาดังเบซาร์) แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกล การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง

วันที่ 13-15 มีนาคม 2560
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา ) โดยหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.7 (ปาดังเบซาร์ ) แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา ) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกล การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง พิเศษในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 ประจำปี 2560 วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมราวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีพลโท ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป 4 กอ.รมน. เป็นประธาน โดยมี วิทยากรร่วมบรรยายจาก
– สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา ) หัวข้อ การปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
– สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวข้อ การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำและฟื้นฟูภาคเกษตรกรรม
– สาธารณะสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวข้อ การปลูกจิตสำนึกรากฐานความมั่นคงทางอาหารไทย
– อัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวข้อ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านความมั่งคงพิเศษผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย
-กอ.รมน.จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้
-ผู้แทน ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
-ผู้แทน ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
-ผู้แทน ผอ.สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
-ผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยสรุป ปัญหาความมั่นคงพิเศษที่ร่วมประชุมเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมส่วนใหญ่ซึ่งในที่ประชุมได้มุ่งเน้นจุดมุ่งหมายใน 3 เรื่องหลักได้แก่ ป่าไม้ พลังงาน และอาหาร มีรายละเอียดที่ร่วมการจัดกลุ่มเสนอความคิดเห็นสรุปแล้วนำเสนอในเรื่อง กลไกลการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษที่มีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข โดยมุ่งเน้นมาที่กลไกลสำคัญคือ
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นอันดับแรกที่จะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
2.กลุ่มองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ สนับสนุนหรือคัดค้าน
3.องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น/ไม่มีอิทธิพลมาเกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.