กิจกรรมรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) โดยส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ร่วมกับ
1.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสงขลา สปฟ. กปม.
2.ส่วนฯ ทุกส่วนฯ ในสังกัด สจป.ที่ 13 (สข.)
3.หน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัด สจป.ที่ 13 (สข.)
4.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสงขลา สตูล และปัตตานี
5.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา
6.โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
7.นปพ.44 สปป.4 กปม.
8.ราษฎรในพื้นที่
ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายอำนาจ สร้อยเกียว ผอ.ส่วนป้องกันฯ ผู้แทน ผอ.สจป.ที่13 (สข) เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน
ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ได้แก่
1.การจัดนิทรรศการความรู้เรื่องไฟป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                               2.นิทรรศการเกี่ยวกับธนาคารใบไม้กิ่งไม้
3.การมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
4.การปล่อยแถวขบวนเดินรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า พร้อมแจกโปสเตอร์และแผ่นพับ ให้ความรู้กับราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยหาด-สวนหลวง ม.1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.