สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) จัดการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙)

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) จัดการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙) โดยมีวาระที่สำคัญและมอบหมายส่วนป้องกันรักษาป่าดำเนินการโดยเร่งด่วนคือ
๑.เร่งรัดดำเนินการตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
๒.จัดทำแผนฯป้องกันรักษาป่าสวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ส่วนที่ ๑ (สวนป่าสิริกิติ์)
๓.จัดทำแผนฯป้องกันรักษาป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ตามแผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้มีพื้นที่ป่า ๔๐ % ของพื้นที่ประเทศ
๔.การเก็บรักษาไม้ของกลาง การติดตามผลคดีอย่างต่อเนื่อง
๕.การตรวจสอบงานในอำนาจหน้าที่และการตรวจสอบตรวจยึดพื้นที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.