วันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๘ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.๑ (ทุ่งนุ้ย)ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าควนกาหลง จังหวัดสตูล

รายงานสถาการณ์ประจำวันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 2558
      ”ด้านการป้องกันรักษาป่า”
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
   ๑.เมื่อวันที่๑๙ พ.ย.๕๘ เวลาประมาณ ๐๙.๒๐ น.ถึง๑๐.๓๐น.พนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.๑ (ทุ่งนุ้ย)ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าควนกาหลง หมู่ที่ ๗ บ้านผัง ๑๒๐ ตำบลอุไดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล พบพื้นที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราเต็มพื้นที่ อายุประมาณ ๒ ปี เนื้อที่ ๔๗  ไร่ ๐ งาน ๖๐ ตารางวา  รวมจำนวนต้นยางพาราประมาณ ๒,๘๐๐ ต้น ไม่พบตัวผู้กระทำผิด
 ค่าพิกัด(GPS.) Indian ๑๙๗๕ ดังนี้
๑. UTM  พิกัด ๔๗ N ๐๖๑๐๘๖๕      E ๐๗๖๕๒๐๑   N
๒. UTM  พิกัด ๔๗ N ๐๖๑๐๙๔๗     E ๐๗๖๕๒๐๑   N
๓. UTM  พิกัด ๔๗ N ๐๖๑๑๐๙๕       E ๐๗๖๔๙๓๖   N
๔. UTM  พิกัด ๔๗ N ๐๖๑๐๙๑๙      E ๐๗๖๔๘๓๗  N
๕. UTM  พิกัด ๔๗ N ๐๖๑๐๗๕๘     E ๐๗๖๔๘๑๖   N
ได้แจ้งความดำเดินคดีตาม ปจว.ข้อ..๔..เวลา.๑๕.๔๐.
ลงวันที่.๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘.คดีอาญา…๔๘๖./..๕๘….
ณ สภ.ควนกาหลง จ.สตูล และจะได้ดำเนินการรื้อถอนตามม. ๒๕ แห่งพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ต่อไป
      ๒.ต่อเนื่องกัน เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.ถึง๑๒.๓๐น.พนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.๑ (ทุ่งนุ้ย)ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าควนกาหลง หมู่ที่ ๗ บ้านผัง ๑๒๐ ตำบลอุไดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล พบพื้นที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราเต็มพื้นที่อายุ ประมาณ ๔-๕ ปี เนื้อที่ ๔๔  ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา  รวมจำนวนต้นยางพาราประมาณ ๒,๖๐๐ ต้นไม่มีตัวผู้กระทำผิด
 ค่าพิกัดGPS( Indian ๑๙๗๕). ดังนี้
๑.UTM  พิกัด ๔๗ N ๐๖๑๐๔๗๔    E ๐๗๖๔๕๙๔ N
๒.UTM  พิกัด ๔๗ N ๐๖๑๐๓๒๙    E ๐๗๖๔๗๑๔  N
๓.UTM  พิกัด ๔๗ N ๐๖๑๐๔๕๖    E ๐๗๖๔๙๔๓ N
๔.UTM  พิกัด ๔๗ N ๐๖๑๐๖๘๘    E ๐๗๖๕๑๘๙  N
๕.UTM  พิกัด ๔๗ N ๐๖๑๐๗๘๑    E ๐๗๖๕๑๙๔ N
ได้แจ้งความดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ..๕..เวลา๑๕.๕๐น. ลงวันที่๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘.คดีอาญา…๔๘๗./..๕๘.ณ สภ.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูลและจะได้ดำเนินการรื้อถอนตาม ม.๒๕ แห่งพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ต่อไป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.