เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 หน่วยฯ สต.2 (ทุ่งหว้า) ได้ออกตรวจลาดตระเวนการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

รายงานสถานการณ์ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 “ด้านการป้องกันรักษาป่า” จ.สตูล ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 หน่วยฯ สต.2 (ทุ่งหว้า) ได้ออกตรวจลาดตระเวนการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบและตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราซึ่งได้ตรวจยึดไว้แล้วบริเวณป่าสงวนฯ ป่าควนบารายี ป่าควนโรงพักและป่าควนสังหยุด ท้องที่ ม.5 บ.ท่าศิลา ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล รวมจำนวน 2 แปลง ดังนี้

แปลงที่ 1 ได้ตรวจสอบพื้นที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราและได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว ตาม ปจว.ข้อ 8 เวลา 21.30 น. ลว.21 สิงหาคม 2549 คดีที่ 100/49 เนื้อที่ 50-0-00 ไร่ สภาพพื้นที่มีการปลูกยางพารา อายุประมาณ 7 ปี จำนวน 3,000 ต้น พิกัด (ระบบ INDIAN 1975/L7017 ระวาง 4923 III) จุดที่ 1 582016 E 772286 N จุดที่ 2 582110 E 772446 N จุดที่ 3 582413 E 772517 N จุดที่ 4 582476 E 772241 N

แปลงที่ 2   ได้ตรวจสอบพื้นที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราและได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 15.00 น. ลว.4 ตุลาคม 2550 คดีที่ 181/50 เนื้อที่ 45-1-12 ไร่ สภาพพื้นที่มีการปลูกยางพารา อายุประมาณ 8 ปี จำนวน 3,000 ต้น  จุดที่ 1 580023 E 774868 N จุดที่ 2 580777 E 774947 N จุดที่ 3 580695 E 774800 N จุดที่ 4 580105 E 774791 N จะได้ดำเนินการรื้อถอนตาม ม.25 ตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

 2. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 หน่วยฯ สต. 2 (ทุ่งหว้า) ได้ออกตรวจลาดตระเวนการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และตรวจสอบพื้นที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 2 แปลง ดังนี้

แปลงที่ 1 ได้ตรวจสอบพื้นที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราซึ่งได้เคยตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีได้แล้วบริเวณป่าสงวนฯ ป่าตระ ป่าห้วยหลอดและป่าเขาขุมทรัพย์ท้องที่ ม. 8 บ.วังใหญ่ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เป็นคดีที่ตรวจยึดเมือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 18.00 น. ลว.6 พฤศจิกายน 2550 คดีที่ 197/50 เนื้อที่ 21-3-76 ไร่ ยางพารา อายุประมาณ 5 ปี จำนวน 1,500 ต้น พิกัด (ระบบ INDIAN 1975) จุดที่ 1 585424 E 772963 N จุดที่ 2 585427 E 773046 N จุดที่ 3 585355 E 773061 N จุดที่ 4 585374 E 773135 N จุดที่ 5 585453 E 773177 N จุดที่ 6 585579 E 773168 N จุดที่ 7 585573 E 773034 N จุดที่ 8 585562 E 772983 N

 

แปลงที่ 2 ได้ตรวจสอบพื้นที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราซึ่งได้เคยตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีได้แล้วบริเวณป่าสงวนฯ ป่าควนทัง และป่าเขาขาวท้องที่ ม. 7 บ.ลานเสือ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล เป็นคดีที่ตรวจยึดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 14.00 น. ลว.26 พฤศจิกายน 2550 คดีที่ 4/50 เนื้อที่ 28-2-52 ไร่ ยางพารา อายุประมาณ 2 ปี จำนวน 1,900 ต้น พิกัด (ระบบ INDIAN 1975) จุดที่ 1 591246 E 773881 N จุดที่ 2 591248 E 773812 N จุดที่ 3 591299 E 773736 N จุดที่ 4 591424 E 773778 N จุดที่ 5 591468 E 773834 N จุดที่ 6 591451 E 773982 N จุดที่ 7 591405 E 774058 N จุดที่ 8 591307 E 773956 N จะได้ดำเนินการรื้อถอนตาม  ม.25  แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.