เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.6 (สะบ้าย้อย) ตำรวจ ตชด.ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4306 ร่วมออกปฏิบัติการตามแผนบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา บ้านสำนักเอาะ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

รายงานสถานการณ์ประจำวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน “ด้านการป้องกันรักษาป่า “ท้องที่ จ.สงขลา ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) กรมป่าไม้

1. เมื่อวันที่ (12 พ.ย. 58 ) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.6 (สะบ้าย้อย) ตำรวจ ตชด.ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4306 บ้านสำนักเอาะ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ร่วมกันปฏิบัติการตามแผนบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา เพื่อดำเนินการรื้อถอนตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ผลการดำเนินการ ดังนี้

1.1 ได้ตรวจสอบแปลงที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราและแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว ตาม ปจว.ข้อ 4 เวลา 15.30 น. ลงวันที่ 6 ส.ค. 57 คดีอาญาที่ 433/2557 เนื้อที่ 24-1-16 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดนป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนกำแพง บ้านปลายลำไตร ม. 1 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา สภาพพื้นที่มีการปลูกยางพาราเต็มทั้งแปลง อายุประมาณ 2 ปี จำนวนประมาณ 1,500 ต้น พิกัด UTM ระบบ INDIAN 1975  จุดที่ 1 698750 E 730843 N จุดที่ 2 697698 E 731007 N จุดที่ 3 698877 E 731062 N จุดที่ 4 699015 E 730957

1.2 ได้ตรวจสอบแปลงที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราและแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 52  ตามปจว.ข้อ 7 เวลา 17.10 น. ลงวันที่ 16 มิ.ย. 52 คดีอาญาที่ 269/2552 เนื้อที่ 251-0-16 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนราสอ ป่าควนน้ำร้อน ป่าควนสอหรอ ป่าควนบางพลา และป่าเขาโต๊ะเทพ บ้านท่าควน ม.4 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ผลการตรวจสอบพบว่าสภาพพื้นมีการปลูกยางพาราเต็มทั้งแปลง อายุประมาณ 3 ปี จำนวน ประมาณ 15,000 ต้น  พิกัด UTM ระบบ indian 1975 จุดที่ 1 704530 E 718622 N จุดที่ 2 704568 E 718587 N จุดที่ 3 704752 E 718533 N จุดที่ 4 704758 E 718456 N จุดที่ 5 704688 E 718353 N จุดที่ 6 704682 E 718195 N จุดที่ 7 704715 E 718060 N จุดที่ 8 7047191 E 718015 N จุดที่ 9 704727 E 717974 N จุดที่ 10 704758 E 717955 N จุดที่ 11 704918 E 717918 N จุดที่ 12 705051 E 717957 N จุดที่ 13 704981 E 718136 N จุดที่ 14 705033 E 718156 N จุดที่ 15 705111 E 718181 N จุดที่ 16 7052191 E 717978 N จุดที่ 17 705301 E 717685 N จุดที่ 18 705000 E 717678 N จุดที่ 19 704916 E 717642 N จุดที่ 20 704843 E 717637 N จุดที่ 21 704762 E 717678 N จุดที่ 22 704717 E 717656 N จุดที่ 23 704639 E 717650 N จุดที่ 24 704567 E 717672 N จุดที่ 25 704465 E 717683 N จุดที่ 26 704358 E 717752 N จุดที่ 27 704286 E 717799 N จุดที่ 28 704268 E 717847 N จุดที่ 29 704286 E 717900 N จุดที่ 30 704467 E 717900 N จุดที่ 31 704498 E 717793 N จุดที่ 32 704537 E 717803 N จุดที่ 33 704567 E 717818 N จุดที่ 34 704594 E 717803 N จุดที่ 35 704643 E 717787 N จุดที่ 36 704635 E 717812

1.3 ได้ตรวจสอบแปลงที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราและแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 52  ตามปจว.ข้อ 7 เวลา 16.00 น. ลงวันที่ 18 มิ.ย. 52 คดีอาญาที่ 283/2552 เนื้อที่ 74-2-20 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนราสอ ป่าควนน้ำร้อน ป่าควนสอหรอ ป่าควนบางพลา และป่าเขาโต๊ะเทพ บ้านท่าควน ม.4 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ผลการตรวจสอบพบว่าสภาพพื้นมีการปลูกยางพาราเต็มทั้งแปลง อายุประมาณ 5 ปี จำนวน ประมาณ 4,500 ต้น  พิกัด UTM ระบบ indian 1975 จุดที่ 1 704701 E 717511 N จุดที่ 2 704816 E 717495 N จุดที่ 3 704907 E 717447 N จุดที่ 4 705012 E 717447 N จุดที่ 5 705122 E 717482 N จุดที่ 6 705126 E 717482 N จุดที่ 7 705126 E 717386 N จุดที่ 8 705029 E 717277 N จุดที่ 9 704975 E 717246 N จุดที่ 10 704944 E 717290 N จุดที่ 11 704898 E 717271 N จุดที่ 12 704804 E 717163 N จุดที่ 13 704718 E 717149 N จุดที่ 14 704692 E 717187 จะได้ดำเนินการรือถอนตาม ม.25 แห่งป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ต่อไป

2. เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 58 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.4 (สะเดา) ออกปฏิบัติงานตามแผนบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าถูกบุกรุกปลูกยางพาราในพื้นที่รับผิดชอบผลการดำเนินการ ดังนี้

ตรวจสอบแปลงที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราที่ได้ตรวจยึดไว้แล้ว เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 50 เนื้อที่ 9-3-48 ไร่ คดีอาญาที่ 147/2550 ตามปจว.ข้อที่ 5 เวลา 16.00 น. ลงวันที่ 6 ส.ค. 50 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนนายเส้น ป่าควนเหม็ดชุน ป่าควนแม่เขานา ป่าควนลูกหมี และป่าควนปาหยัง หมู่ที่ 3 ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา ปลูกยางพาราอายุประมาณ 8-9 ปี จำนวน 711 ต้น  พิกัด GPS (indian 1975) จุดที่ 1 47 N 0673321 E 0748167 N<br> จุดที่ 2 47 N 0673228 E 0748069 N <br> จุดที่ 3 47 N  0673262 E 0748019 N <br>  จุดที่ 4 47 N 0673404 E 0747975 N <br>

2.2 ตรวจสอบแปลงที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราที่ได้ตรวจยึดไว้แล้ว เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 51 ตามปจว.ข้อที่ 8 เวลา 19.00 น. ลงวันที่ 20 พ.ค. 51 เนื้อที่ 5-0-26 ไร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนนายเส้น ป่าควนเหม็ดชุน ป่าควนแม่เขานา ป่าควนลูกหมี และป่าควนปาหยัง หมู่ที่ 4 ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา ปลูกยางพาราอายุประมาณ 7 ปี จำนวน 365 ต้น  พิกัด GPS (indian 1975) จุดที่ 1 47 N 0670995 E 0747056 N จุดที่ 2 47 N 0670868 E 0747051 N  จุดที่ 3 47 N  0670883 E 0747111 N  จุดที่ 4 47 N 0671081 E 0747090 N

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.