นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และลงตรวจพื้นที่สวนป่า คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 14-17 ธันวาคม 2565 นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ร่วมกับคณะกรรมการจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นฯของแต่ละสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้นำเสนอในที่ประชุม เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาค โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกรสาขาอาชีพปลูกสวนป่าจังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่าระดับภาคใต้ ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกรสาขาอาชีพปลูกสวนป่า รายนายสำรวย สง่ากอง อายุ 74 ปี เกษตรกรจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นการนำเสนอของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ โดยเกษตรกรได้ปลูกสวนป่าจำนวน 1 แปลง พื้นที่รวม 14 ไร่ 46 ตารางวา ในลักษณะสวนป่าแบบผสมผสาน/วนเกษตร และเป็นการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ สะเดาเทียม พะยูง ตะเคียนทอง มะฮอกกานี และจำปาทอง

คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่าระดับภาคใต้ ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกรสาขาอาชีพปลูกสวนป่า รายนางสาวดลพร กรณ์ทิพย์ อายุ 39 ปี เกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการนำเสนอของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ลักษณะสวนป่าแบบปลูกเป็นแถว สลับแถวกับทุเรียน และมังคุด ซึ่งมีการปลูกไม้เศรษฐกิจคือ กฤษณา และมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน โรงงานไม้กลั่นหอมกฤษณาส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับคณะกรรมการจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ได้ประชุมสรุปและลงคะแนนการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นฯ ภายหลังจากการลงตรวจพื้นที่สวนป่าของเกษตรกรดังกล่าว ที่ประชุมมีมติสรุปผลการคัดเลือก ดังนี้

อันดับที่ 1 นางสาวดลพร กรณ์ทิพย์ อายุ 39 ปี เกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเสนอโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

อันดับที่ 2 นายสำรวย สง่ากอง อายุ 74 ปี เกษตรกรจังหวัดพังงา ซึ่งเสนอโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

อันดับที่ 3 นายวีระพงศ์ กำลังมาก อายุ 55 ปี เกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเสนอโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

ทั้งนี้เกษตรกรรายนางสาวดลพร กรณ์ทิพย์ อายุ 39 ปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเกษตรกรดีเด่นระดับภาคใต้ และจะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกร่วมกับภาคอื่น ๆ เพื่อเป็นตัวแทนระดับกรม และเสนอเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.