นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร เข้าประชุมการตรวจราชการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานีนายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร นักวิชาการป่าไม้เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าประชุมการตรวจราชการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญในการดำเนินงานในเรื่องการอนุญาต ตามมติ ครม. 23 มิ.ย.63 การจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของสำนักฯ โดยมีนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ นายบุญลาภ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี เป็นผู้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสำนักฯรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้ที่ประชุมทราบ

จากนั้นผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด และนายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามการบริหารจัดการของกลางในคดีป่าไม้และโรงเก็บไม้มีค่าของสจป.ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ได้กำชับเรื่องการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ การจัดเวรยามของหน่วย การจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ การอนุญาต และการจัดทำบัญชีไม้ของกลางให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.