นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร นักวิชาการป่าไม้เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญในการดำเนินงานในเรื่องการอนุญาต ตามมติ ครม. 23 มิ.ย.63 การจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา ปัตตานี สตูล และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของสำนักฯโดยมีนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ ดร.พงศ์พยัคฆ์ ศรียา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เป็นผู้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสำนักฯ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ต่อจากนั้นผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด และนายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้กำลังใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ได้กำชับเรื่องการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ การจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ การอนุญาต และบัญชีไม้ของกลางให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.