นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่า ยล.4 (บ่อน้ำร้อน-จันทร์รัตน์) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร นักวิชาการป่าไม้เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญในการดำเนินงานในเรื่องการอนุญาต ตามมติ ครม. 23 มิ.ย.63 การจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) การบริหารจัดการโครงการป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธนศาสตร์ เวียงสารวิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายกุศล โชติรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้นายปรีชา แสงเทียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส เป็นผู้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส ณ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จังหวัดยะลา

ต่อจากนั้นผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด และนายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่า ยล.4 (บ่อน้ำร้อน-จันทร์รัตน์) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อให้กำลังใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.