นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านเครือข่ายข่าวประชาชน ครั้งที่ 1/2564

        วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมส่วนประสานงานข่าวร่วม สำนักการข่าว กอ.รมน.  นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านเครือข่ายข่าวประชาชน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีพลโทประธาน นิลพัฒน์ ผู้อำนวยสำนักการข่าว กอ.รมน. เป็นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม

        – มีการนำเสนอ “ ระบบบริหารจัดการเหตุความมั่นคง 1374” sims (security incidence management system)  www.1374.go.th รับแจ้งเหตุความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถคุณภาพและเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง กอ.รมน.เป็นหน่วยงานหนึ่งในการบริการรับแจ้งเหตุความมั่นคงจากประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์แจ้งกรณีต่างๆ เช่น การละเมิดสถาบันหลักของชาติ, ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, การรักษาความสงบเรียบร้อย, ยาเสพติด, การค้ามนุษย์, ผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย, ปัญหาแรงงานต่างด้าว, การประกอบอาชีพผิดกฎหมาย, ปัญหาด้านสาธารณภัย และด้านความไม่มั่นคงอื่น ๆ

        – กรมป่าไม้ชี้แจงในที่ประชุม เกี่ยวข้องกับเครือข่ายข่าวประชนชน ซึ่งกรมป่าไม้มีเครือข่ายในลักษณะของอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ส่วนภาคีเครือข่ายป้องกันรักษาป่า (รสทป. ) มีการอบรมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ถึงปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 17,537 คน ผ่านการอบรมปีงบประมาณละ 23 รุ่น ส่วนงบประมาณปี พ.ศ.2563 นั้น มีการจัดฝึกอบรมไปได้เพียง 11 รุ่น มีสมาชิกจำนวน 1,143 คน เนื่องจากต้องกันงบประมาณบางส่วนไปใช้ในแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 และในปี 2564 มีการอบรมไปแล้ว 7 รุ่น มีสมาชิกจำนวน 350 คน โดยมีการอบรมในพื้นที่จัวหวัดลำปาง จังหวัดตาก จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดปราจีนบุรี โดย รสทป.จะเป็นลักษณะของเครือข่ายที่ดูแลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเฝ้าระวังไฟป่า  และมีการประสานขอวิทยากรจากสำนักการข่าว กอ.รมน.  เพื่ออบรมให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับความมั่นคงในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้ รสทป. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านความมั่นคงในด้านอื่น ๆ ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.