นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารกลางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง โดยมี นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) และโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รวมทั้งหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของส่วนราชการต่าง ๆ ของ ก.พ. โดยประชุมผ่านทาง ระบบออนไลน์ซึ่งใช้โปรแกรม Zoom

กรมป่าไม้ได้เสนอประเด็นข้อรับฟังความคิดเห็นในที่ประชุม เกี่ยวกับคุณสมบัติ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี (คงเดิม) หากหน่วยงานใดไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติหรือมีแต่ไม่เหมาะสม ให้สามารถคัดเลือกหรือเสนอผู้ดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1.5 ปี ได้ และเห็นด้วยกับการให้ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้เข้ารับสมัครเป็นผู้คัดเลือก โดยให้ ก.พ. เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพิจารณา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.