นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร เข้าร่วมประชุม การดำเนินงานตามโครงการ กำกับ ติดตามและประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2563 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามโครงการ กำกับ ติดตามและประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2563 เพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนและประเมินแนวโน้มภัยคุกคาม เพื่อจัดทำประมาณการภัยคุกคาม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้นั้น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ ได้นำเสนอในส่วนของกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้มีค่าข้ามชาติ และเส้นทางการลักลอบตัดไม้ออกจากกลุ่มป่าต่าง ๆ ที่จะนำเคลื่อนที่มาพักไม้ไว้ในโกดังหรือโรงเลื่อยต่าง ๆ ในเขตปริมณฑลและรอบนอกกรุงเทพฯ เพื่อรอลักลอบนำส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งเป็นเป้าหมายในการเฝ้าระวังจึงขอประสานความร่วมมือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่ง และกอ.รมน.กรุงเทพฯ พร้อมให้การสนับสนุน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการกระทำผิดดังกล่าวจากระบบกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด เพื่อนำไปสู่การขยายผลต่อไป โดยมี พันเอกพีรพงษ์ ไชยเสน หัวหน้าฝ่ายข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.