นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การแก้ไขปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

                วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การแก้ไขปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพของปลัดอำเภอและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานของศูนย์ดำรงธรรมทั้งด้านองค์ความรู้ และบุคลิกภาพตามมาตรฐานงานบริการ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ และเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ให้เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการความร่วมมือของทุกส่วนราชการทั้งในเรื่องการให้บริการและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้กับหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรผู้รับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ รุ่นที่ 2/2562 ผู้เข้าศึกษาอบรม จำนวน 80 คน

                ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.