นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

                  วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ในหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการประเภทอื่น ๆ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ รวมจำนวนทั้งสิ้น 85 คน

                   ณ ห้องพันธุ์คงชื่น ชั้น 3 อาคารเรียน วิทยาลัยการตำรวจ กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.