นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “วิชาการล้านาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0”

             วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้  เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “วิชาการล้านาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0” โดยมี พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี รวมถึงนำเสนอและบรรยายในหัวข้อเรื่อง “รูปแบบการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้พะยูงและไม้มีค่าในประเทศไทย” Model of Prevention and Suppression for Siamese Rosewood and Valuable Trees Cutting in Thailand

              ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.