ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมเปิดนิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang” เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสอบสวนคดีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ”

เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562

เข้าร่วมประชุมคัดเลือกหน่วยป้องกันรักษาป่าและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ครั้งที่ 3/2562

เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการทวงคืนผืนป่า และการดำเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหานายทุนบุกรุกที่ดินของรัฐและการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ยากไร้”

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การสืบสวนปราบปรามคดีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ”

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) 2562

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสอบสวนคดีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ”

เข้าร่วมการแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คร้งที่ 10

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2562

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การสืบสวนปราบปรามคดีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ”

 

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “รูปแบบวิธีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในปัจจุบัน” ประจำปี 2562

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ครั้งที่ 2/2562

เข้าร่วมประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำบทเรียนการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คร้งที่ 1/2562ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ลักลอบตัดไม้มีค่าในปัจจุบัน”

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ลักลอบตัดไม้มีค่าในปัจจุบัน”เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การแก้ไขปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

เข้าร่วมการทำบันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ลักลอบตัดไม้มีค่าในปัจจุบัน”

เข้าร่วมงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า”  เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน

เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “วิชาการล้านาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0”

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่

เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพบก ประจำปี 2562

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.