เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ สำนักการอนุญาต ร่วมพิธีรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 8 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ สำนักการอนุญาต ร่วมพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 8 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร