Skip to content

ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย – 1 ธ.ค 2566

          วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566
         นายพิทยากร ลิ่มทอง อนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผล พร้อมด้วย นายฉลองชัย แบบประเสริฐ อนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผล และนายประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ อนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก..อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกฯ และแนวทางการดำเนินงาน พร้อมประชุมสรุปแนวทางการดำเนินงานการศึกษาวิจัยโครงการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ : กรณีศึกษา ต้นแบบภาคสนามของการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกยั่งยืน สำหรับการป้องกันและลดตะกอนดินทับทมลงพื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยแดง
          ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมศึกษาดูงาน แปลงขยายผลการปลูกแฝก ในพื้นที่เกษตรกรราย นายจักพรรดิ เสนาเงิน บริเวณ ซอยโยธาธิการ ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
          กรมป่าไม้ได้โปรดมอบหมาย สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ โดยนายธนากร กีรติภควัต ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายภควัฏ บุญประกอบ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำลงพื้นที่และบรรยายสรุปหัวข้อดังกล่าว ในครั้งนี้

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content