Skip to content

ทส ๑๖๑๒.๖๐๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเวียนกรณีศึกษาจากการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

“สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ ทส ๑๖๑๒.๖๐๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเวียนกรณีศึกษาจากการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ ”

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content