Skip to content

ปม.ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖

                สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และกรมป่าไม้ ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
                นายหทัย วสุนันต์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (สำนักงาน กปร.) และนายวิกรม คัยนันท์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมป่าไม้ ณ เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
                ในโอกาสนี้ นายกานดิษฏ์ สิงหากัน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานตามแนวพระราชดำริ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายธวัชชัย ปุริเกษม ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก หัวหน้าหน่วยในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตาม รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการทำงานครั้งนี้

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content