Skip to content

ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องความสำคัญของการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ให้แก่ “เยาวชน…รักษ์พงไพร” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

          วันอังคาร ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖
          นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องความสำคัญของการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ โดยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
         ซึ่งกรมป่าไม้ ได้สอนวิธีการสุ่มสำรวจพันธุ์ไม้ โดยการวางแปลงการวัดขนาดความโต และความสูงของต้นไม้ ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร” ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการมาคำนวณหาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content