Skip to content

ทส ๑๖๑๐.๑/๑๔๑๙ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

“สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๐.๑/๑๔๑๙ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้”

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content