Skip to content

พิธีปิดโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖
          ดร. ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ที่ปรึกษาพิเศษด้านงานจิตอาสาและโครงการพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่ผ่านการอบรมโครงการ “ค่ายเยาวชน.. .รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ๖ 0 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”โดยมีคุณหญิงปราณี วรรธนะกูล กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ อ.ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรร่วมทั้ง ๑๓ องค์กร เข้าร่วมพิธีปิด
          ทั้งนี้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กล่าวรายงานภาพรวมกิจกรรมตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content