Skip to content

โครงการค่าย “เยาวชน รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
          รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร
          ทั้งนี้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กล่าวรายงานความเป็นมา จุดประสงค์ และเป้าหมายของโครงการฯ โดยมี คณะทำงาน ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ครู วิทยากร และเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมพิธีเปิด ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
          สำหรับโครงการค่ายเยาวชนฯ จัดการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีน้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๔๖ คนเข้าร่วมโครงการฯ

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content