Skip to content

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี

          วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖
          พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการนเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางและคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่ ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี พร้อมรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของราษฏรผู้รับประโยชน์ในพื้นที่โครงการฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้แทนกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสจป.ที่ ๕ (สระบุรี) ผู้แทนหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะครู นักเรียน และราษฏรในพื้นที่ให้การต้อนรับ
          ในส่วนของกรมป่าไม้ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานและการขยายผลความสำเร็จของโครงการฯสู่ราษฎรในพื้นที่ พร้อมทั้งนำชมการดำเนินงานของโครงการ
          ทั้งนี้ นายอนุชา กันเมือง หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่ จังหวัดลพบุรี ชี้แจงขอบเขตพื้นที่ป่าหลังได้รับการฟื้นฟูสภาพป่าและดูแลรักษาป่า บริเวณโดยรอป่าเขาซับแกงไก่

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content