Skip to content

ทส ๑๖๑๐.๑/ ๑๙๔ ลว. ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงานจ้างก่อสร้างฝายถาวร กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยสร้างความชุ่มชื้น และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคหนือตอนบน ๑ อย่างยั่งยืนจำนวน ๕๒ แห่ง พื้นที่จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

“สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ ทส ๑๖๑๐.๑/ ๑๙๔ ลว. ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงานจ้างก่อสร้างฝายถาวร กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยสร้างความชุ่มชื้น และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคหนือตอนบน ๑ อย่างยั่งยืนจำนวน ๕๒ แห่ง พื้นที่จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้”

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content