Skip to content

ทส1600.7/ว306 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สังเกตการณ์

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content