Skip to content

หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

          วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

          สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) ผู้แทนจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๕ (นครศรีธรรมราช) ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช  และผู้แทนจากกรมทางหลวงชนบทเข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มอบหมายให้ นายนพดล โอภาสเสถียร ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้ในเขตพระราชฐานและพื้นที่พิเศษ เข้าร่วมการประชุมหารือดังกล่าว

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content